VERGİ HİZMETLERİ

VERGİ HİZMETLERİ

VERGİ HİZMETLERİ

Vergi ile ilgili yasal düzenlemeler ve uygulamaların karmaşık dünyası içinde müşterilerimizin yolunu aydınlatmak için en yüksek profesyonel hizmeti sunuyoruz. Yerel ve uluslararası vergisel konuların yönetiminde kapsamlı, güvenilir ve etkin çözümlerimizle, müşterilerimizin işine değer katıyoruz.

Bu anlayışla; kurumlar vergisi tam tasdik hizmeti başta olmak üzere ulusal ve uluslararası vergileme konularında müşterilere en üst kalitede vergi hizmeti vermekteyiz.

VERGİ HİZMETLERİ

Vergi ile ilgili yasal düzenlemeler ve uygulamaların karmaşık dünyası içinde müşterilerimizin yolunu aydınlatmak için en yüksek profesyonel hizmeti sunuyoruz. Yerel ve uluslararası vergisel konuların yönetiminde kapsamlı, güvenilir ve etkin çözümlerimizle, müşterilerimizin işine değer katıyoruz.

Bu anlayışla; kurumlar vergisi tam tasdik hizmeti başta olmak üzere ulusal ve uluslararası vergileme konularında müşterilere en üst kalitede vergi hizmeti vermekteyiz.

3568 sayılı Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu ve ilgili diğer mevzuat gereğince firmaların cari dönem denetimleri de yapılmak suretiyle, muhasebe kayıtlarının ve mali işlemlerinin vergi mevzuatına uygunluğunun denetimi yapılmakta ve Gelir veya Kurumlar vergisi mükelleflerinin vermiş oldukları beyannamelerinin tasdiki yapılmaktadır.

Bu kapsamda, Şirketinizin muhasebe ve vergi mevzuatı yönünden rasyonel çalışmasını temin etmek amacı ile periyodik olarak müşavirlik destek hizmeti verilmekte olup, olası vergisel risklerinizin önüne geçilmesi ve Şirketinizin gelecekteki yapısına uygun şekilde muhasebe ve vergi planlaması sağlanmaktadır.

İşletmelerin 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ve ilgili diğer mevzuattan kaynaklanan aşağıdaki konulara ilişkin KDV iadeleri incelenerek tasdik edilmektedir;

 • İhracattan Doğan KDV iadesi,
 • İhraç Kayıtlı Teslimlere İlişkin KDV İadesi
 • İndirimli Orana Tabi Satışlardan Kaynaklanan KDV iadesi,
 • KDV Kanunu’nun 13. maddesi kapsamında Yatırım Teşvik Belgesi, Ulusal Güvenlik Harcamaları, Araçlar ve Kıymetli Maden ve Petrol Arama istisnalarına ilişkin KDV iadesi,
 • Tevkifata tabi satışlardan kaynaklanan KDV iadesi,
 • KDV Kanunu’nun geçici maddelerinde yer alan istisnalara ilişkin KDV iadesi,
 • Diğer Kanunlarda yer alan istisnalardan kaynaklanan KDV iadesi.
 • Şirket birleşme, bölünme ve nevi değişikliklerinde Türk Ticaret Kanunu kapsamındaki YMM tespit raporları,
 • Kurumlar Vergisinden istisna kazançlara ilişkin tasdik işlemleri,
 • Sermayenin ödendiğinin tespitine ilişkin rapor,
 • Sermayeye ilave edebilecek iç kaynakların tespitine ilişkin rapor,
 • TÜBİTAK – TEYDEB YMM Proje harcamaları değerlendirme ve tasdikine ilişkin rapor,
 • Serbest bölge faaliyet tasdik raporu,
 • Bankalardan talep edilen hesap durumu belgesinin tasdik işlemleri,
 • Radyo ve Televizyon yayın kuruluşları reklam gelirleri Üst Kurul paylarının tasdiki,
 • Vakıflarda vergi muafiyeti için aranan şartların varlığının ve bu şartların korunduğunun tasdiki,
 • Döviz Gelirlerinin tespiti ve tasdiki,
 • İthalatta Onaylanmış Kişi Statü Belgesi,
 • İlgili Kanunlar uyarınca tasdik kapsamına alınan diğer işlemler.

NEDEN MCN DENETİM

MCN DENETİM DANIŞMANLIK VE YMM A.Ş., kamu ve özel sektördeki bilgi birikimi ve deneyimini birleştirerek yerli ve yabancı müşterilerine denetim, vergi, muhasebe ve danışmanlık alanlarında hizmet vermektedir. MCN Denetim, 2013 yılında yönetici ortağımız Muhammet CİHAN tarafından kurulmuş ve müşterilerine geniş bir hizmet portföyü sunmaya ve çözüm ortağı olmaya devam etmektedir.

Hizmet kalitemizi, uluslararası deneyimlerden yararlanarak, ülkemizde en yüksek seviyeye taşımak ve müşterilerimizin her birine aynı özenle davranmak önceliğimizdir. Uzmanlarımızın yıllardır faklı sektörlere özgü edindiği tecrübe, müşterilerimiz ile aramızda kurulan doğrudan iletişim, bizi diğerlerinden farklı kılan ayrıcalıklı özelliğimizdir. Bu butik yaklaşım sayesinde müşterilerimizin ihtiyaçlarını doğru şekilde kavrayarak onlara yol göstermekteyiz.

GÜVEN

TAKIM ÇALIŞMASI
DİNAMİZM

NEDEN MCN DENETİM

MCN DENETİM DANIŞMANLIK VE YMM A.Ş., kamu ve özel sektördeki bilgi birikimi ve deneyimini birleştirerek yerli ve yabancı müşterilerine denetim, vergi, muhasebe ve danışmanlık alanlarında hizmet vermektedir. MCN Denetim, 2013 yılında yönetici ortağımız Muhammet CİHAN tarafından kurulmuş ve müşterilerine geniş bir hizmet portföyü sunmaya ve çözüm ortağı olmaya devam etmektedir.

Hizmet kalitemizi, uluslararası deneyimlerden yararlanarak, ülkemizde en yüksek seviyeye taşımak ve müşterilerimizin her birine aynı özenle davranmak önceliğimizdir. Uzmanlarımızın yıllardır faklı sektörlere özgü edindiği tecrübe, müşterilerimiz ile aramızda kurulan doğrudan iletişim, bizi diğerlerinden farklı kılan ayrıcalıklı özelliğimizdir. Bu butik yaklaşım sayesinde müşterilerimizin ihtiyaçlarını doğru şekilde kavrayarak onlara yol göstermekteyiz.

GÜVEN

TAKIM ÇALIŞMASI
DİNAMİZM