BAĞIMSIZ DENETİM

BAĞIMSIZ DENETİM

BAĞIMSIZ DENETİM

Bağımsız Denetim; finansal tabloların standartlara uygunluğu ve doğruluğunun makul güvence sağlayacak yeterli kanıtların elde edilmesi amacıyla denetim standartlarına uygun olarak defter, kayıt ve belgeler üzerinden denetlenerek rapora bağlanmasının şirket dışından ve ilgili kurumlar tarafından yetkilendirilmiş kişi veya kuruluşlarca yapılmasıdır.

Şirket sahipleri ve diğer paydaşların beklentilerini karşılamak bir şirketin mali tablolarındaki bilgilerinin tam ve doğru olmasıyla başlar. Global ekonomik piyasada; şirket yönetimleri, hissedarlar, çalışanlar, kredi verenler, yatırımcılar ve kamu kurumları için doğru ve güvenilir bilgi ancak finansal tabloların Bağımsız Denetime tabi tutulması ile mümkün olabilmektedir.

Yasal mevzuat bakımındın Bağımsız Denetim kapsamına alınan mükelleflerin, bunu yaptırmamaları durumunda ise mükellef ve yöneticiler önemli sıkıntılarla karşılaşılacaktır.

Gerek yasal zorunluluklar gerekse diğer kurum ve kuruluşların talebine istinaden firmalar, mali tablolarını Kamu Gözetimi Kurumu (KGK), SPK, EPDK veya BDDK tarafından kabul gören muhasebe ilke ve standartlarına uygun olarak hazırlamakta ve bu kurumlar tarafından öngörülen standartlara uygun denetim yaptırma ihtiyacı duymaktadır.

Şirketimiz KGK, SPK ve Yeminli Mali Müşavirlik Mevzuatı gereğince bağımsız denetim işlerini şirketimizin ortaklarının da ortak olduğu Rasyonel Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. aracılığıyla yürütmektedir.

BAĞIMSIZ DENETİM

Bağımsız Denetim; finansal tabloların standartlara uygunluğu ve doğruluğunun makul güvence sağlayacak yeterli kanıtların elde edilmesi amacıyla denetim standartlarına uygun olarak defter, kayıt ve belgeler üzerinden denetlenerek rapora bağlanmasının şirket dışından ve ilgili kurumlar tarafından yetkilendirilmiş kişi veya kuruluşlarca yapılmasıdır.

 

Şirket sahipleri ve diğer paydaşların beklentilerini karşılamak bir şirketin mali tablolarındaki bilgilerinin tam ve doğru olmasıyla başlar. Global ekonomik piyasada; şirket yönetimleri, hissedarlar, çalışanlar, kredi verenler, yatırımcılar ve kamu kurumları için doğru ve güvenilir bilgi ancak finansal tabloların Bağımsız Denetime tabi tutulması ile mümkün olabilmektedir.

Yasal mevzuat bakımındın Bağımsız Denetim kapsamına alınan mükelleflerin, bunu yaptırmamaları durumunda ise mükellef ve yöneticiler önemli sıkıntılarla karşılaşılacaktır.

Gerek yasal zorunluluklar gerekse diğer kurum ve kuruluşların talebine istinaden firmalar, mali tablolarını Kamu Gözetimi Kurumu (KGK), SPK, EPDK veya BDDK tarafından kabul gören muhasebe ilke ve standartlarına uygun olarak hazırlamakta ve bu kurumlar tarafından öngörülen standartlara uygun denetim yaptırma ihtiyacı duymaktadır.

Şirketimiz KGK, SPK ve Yeminli Mali Müşavirlik Mevzuatı gereğince bağımsız denetim işlerini şirketimizin ortaklarının da ortak olduğu Rasyonel Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. aracılığıyla yürütmektedir.

NEDEN MCN DENETİM

MCN DENETİM DANIŞMANLIK VE YMM A.Ş., kamu ve özel sektördeki bilgi birikimi ve deneyimini birleştirerek yerli ve yabancı müşterilerine denetim, vergi, muhasebe ve danışmanlık alanlarında hizmet vermektedir. MCN Denetim, 2013 yılında yönetici ortağımız Muhammet CİHAN tarafından kurulmuş ve müşterilerine geniş bir hizmet portföyü sunmaya ve çözüm ortağı olmaya devam etmektedir.

Hizmet kalitemizi, uluslararası deneyimlerden yararlanarak, ülkemizde en yüksek seviyeye taşımak ve müşterilerimizin her birine aynı özenle davranmak önceliğimizdir. Uzmanlarımızın yıllardır faklı sektörlere özgü edindiği tecrübe, müşterilerimiz ile aramızda kurulan doğrudan iletişim, bizi diğerlerinden farklı kılan ayrıcalıklı özelliğimizdir. Bu butik yaklaşım sayesinde müşterilerimizin ihtiyaçlarını doğru şekilde kavrayarak onlara yol göstermekteyiz.

GÜVEN
TAKIM ÇALIŞMASI
DİNAMİZM

NEDEN MCN DENETİM

MCN DENETİM DANIŞMANLIK VE YMM A.Ş., kamu ve özel sektördeki bilgi birikimi ve deneyimini birleştirerek yerli ve yabancı müşterilerine denetim, vergi, muhasebe ve danışmanlık alanlarında hizmet vermektedir. MCN Denetim, 2013 yılında yönetici ortağımız Muhammet CİHAN tarafından kurulmuş ve müşterilerine geniş bir hizmet portföyü sunmaya ve çözüm ortağı olmaya devam etmektedir.

Hizmet kalitemizi, uluslararası deneyimlerden yararlanarak, ülkemizde en yüksek seviyeye taşımak ve müşterilerimizin her birine aynı özenle davranmak önceliğimizdir. Uzmanlarımızın yıllardır faklı sektörlere özgü edindiği tecrübe, müşterilerimiz ile aramızda kurulan doğrudan iletişim, bizi diğerlerinden farklı kılan ayrıcalıklı özelliğimizdir. Bu butik yaklaşım sayesinde müşterilerimizin ihtiyaçlarını doğru şekilde kavrayarak onlara yol göstermekteyiz.

GÜVEN
TAKIM ÇALIŞMASI
DİNAMİZM