ORTAKLARIMIZ

Muhammet Cihan
Yönetim Kurulu Başkanı

1980 yılında Aydın’da doğmuştur. İlk ve orta öğrenimini Aydın’da tamamladıktan sonra, 1997 yılında İzmir Maliye Okulundan, 2001 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Bölümünden mezun olmuş, halen Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Maliye Ana Bilim Dalı Mali Hukuk alanında Yüksek Lisans çalışmasına devam etmektedir.

1998-2003 yılları arasında Marmara Kurumlar Vergi Dairesi Müdürlüğünde vergi memuru olarak görev yapmış, 2003 yılında Vergi Müfettiş Yardımcılığına başlamıştır. 2007 yılında açılan yeterlilik sınavını başarıyla tamamlayarak 2012 yılına kadar İstanbul’da Vergi Müfettişi olarak görev yapmıştır.

2012 ve 2013 yıllarında Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.’de üst düzey yöneticilik yaptıktan sonra 2013 yılının Aralık ayında MCN Denetim Danışmanlık ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.’ni kurarak Yeminli Mali Müşavir olarak hizmet vermeye başlamıştır. 2009 ve 2011 yılları arasında Vergi Müfettişleri Derneği İstanbul Şube Başkanlığını yapan Muhammet Cihan, 2011 yılından beri özel bir üniversitede vergi ve muhasebe alanında ders vermeye devam etmektedir.

Fuat GENÇOĞLU
Yeminli Mali Müşavir

1983 yılında Samsun’da dünyaya gelmiştir. İlk ve orta öğrenimini İstanbul’da
tamamladıktan sonra, 2002 yılında Erciyes Üniversitesi İ.İ.B.F İktisat Bölümüne
başlamış ve 2007 yılında mezun olmuştur.

2007-2009 yılları arasında Ankara ve İstanbul’da ailesinin ticari işleriyle
meşgul olmuş, 2009-2010 yılları arasında Marmara Kurumlar Vergi Dairesi
Müdürlüğünde Gelir Uzman Yardımcısı olarak görev yapmış, 2010 yılında Vergi
Denetim Kurulu Marmara Grup Başkanlığında Vergi Müfettiş Yardımcılığına
başlamıştır. 2014 yılında açılan yeterlilik sınavını başarıyla tamamlayarak Vergi
Müfettişi olarak atanmıştır.

Görevi devamı süresince aktif olarak inceleme ve teftişler yapmış, özellikle
Vergi İadeleri konusunda ihtisaslaşmış ve birçok önemli komisyonda görev almıştır.
İstanbul Vergi İadeleri Denetim Daire Başkanlığında görev yapmakta iken,
14.10.2021 tarihi itibariyle Yeminli Mali Müşavirlik Mesleğini icra etmek üzere
görevinden istifa etmiş ve bu tarih itibariyle MCN Denetim Danışmanlık ve Yeminli
Mali Müşavirlik A.Ş. bünyesinde Yeminli Mali Müşavir olarak hizmet vermeye
başlamıştır.

Evli ve 2 çocuk babası olan Fuat GENÇOĞLU orta derecede Arapça ve iyi
derecede İngilizce bilmektedir.