İletişim Formu

İletişim Bilgilerimiz

Mecidiyeköy Yolu Caddesi Celil Ağa İş Merkezi

No:10 D.23 Kat.6 (Trump Towers Yanı)

Mecidiyeköy / İSTANBUL

Telefon:

(0212) 216 16 38

Fax:

(0212) 216 16 98

E-Mail:

info@mcndenetim.com

Hizmetlerimiz


 • Tasdik İşlemleriOpen or Close

  - - Kurumlar Vergisi ve Gelir Vergisi Beyannamelerinin Tasdiki

  - - Mali Tablolama Tasdiki

  - - Vergi İndirimi Uygulamalarının Tasdiki

  - - Sermaye Mevcudiyetinin ve Ödendiğinin Tasdiki

  - - Sermaye Yedekleri ve İç Kaynaklardan Yapılacak Sermaye Arttırımının Tasdiki

  - - Banka Kredilerine İlişkin Mali Raporların Tasdiki

  - - Vakıf ve Derneklerde Vergi Muafiyeti Şartlarının Tasdiki

  - - Radyo ve Televizyon Yayın Kuruluşları Gelirleri Üst Kurul Paylarının Tasdiki

  - - Diğer Özel Amaçlı Tespit ve Tasdik Raporları

   

 • KDV ve ÖTV İade İşlemleriOpen or Close

  - - İhracat istisnasından kaynaklanan iade talepleri

  - - İndirimli orandan kaynaklanan iade talepleri

  - - Dahilde işleme izin belgesine göre yapılan KDV tecil - terkin işlemleri

  - - Diğer iade hakkı doğuran işlemler

  - - ÖTV ile ilgili iade ve terkin işlemleri

 • DenetimOpen or Close

  - - Şirketlerin mali departmanlarınca yürütülen iş ve işlemlerin denetimi

  - - Mali tabloların denetimi

  - - Türk Ticaret Kanunu kapsamındaki denetim hizmetleri

  - - Bağımsız dış denetim

  - - İç denetim

  - - Hile ve yolsuzluk denetimi

  - - Özel amaçlı incelemeler

 • Mali DanışmanlıkOpen or Close

  - - Kurumsal Vergi Danışmanlığı

  - - Bireysel Vergi Danışmanlığı

  - - Kurum ve Şahıslara yönelik vergi planlaması

  - - Holding veya Grup Şirketlerine yönelik vergi planlaması

  - - Hile ve yolsuzluk denetimi

  - - Aile Şirketleri danışmanlığı

  - - Uluslararası Vergi danışmanlığı

  - - Kamu iadeleriyle ilişkilerin yönetimi

  - - Sektörel analiz ve değerlendirmeler

  - - Teşvik danışmanlığı

  - - Birleşme bölünme hisse değişimi satın almalar, Şirket yeniden yapılanmaları

  - - Bütçe ve projekdiyon işlemleri

  - - Mevzuat ve uygulama değişikliklerinin sirkülerle bildirilmesi

 • Yönetim DanışmanlığıOpen or Close

  - - Muhasebe departmanının kurulması ve yönetimi

  - - Muhasebe yazılımlarının tedariki ve sistem kurulumu

  - - Muhasebe servisi destek hizmetleri

  - - Yürürlükteki mevzuata uygun şekilde kanuni defterlerin tutulması

  - - Şirket kuruluşu

  - - Şirket tasfiyesi ve birleştirme işlemleri

  - - Şube ve irtibat bürosu açılış kapanış ve değişiklik işlemleri

  - - Bordro ve personel işlemlerinin yürütülmesi denetimi

  - - Birleşme bölünme hisse değişimi satın almalar şirket yeniden yapılanmaları

  - - Bütçeleme ve projeksiyon işlemleri

  - - Mevzuat ve uygulama değişikliklerinin sirkülerle bildirilmesi

 • Vergi Uyuşmazlıkları ve Davaları Open or Close

  - - Vergi incelemelerinde Danışmanlık

  - - Vergi uzlaşmalarında danışmanlık

  - - Vergi dilekçelerinin hazırlanması

  - - Vergi davalarının açılması ve dava sürecinin takibi

 • Risk ve Fırsat Analizleri Open or Close

  - - Vergi işlemlerindeki risklerin tespiti

  - - Kazanç ve sermayeye yönelik risk analizi

  - - Şirketlerin iş ve işlemlerinde yönelik risk analizi

  - - Teşvik bölgelerindeki (Serbest Bölgeler, Teknopark Alanları) faaliyetlerinin risk ve fırsat analizleri

  - - Yöneticilerin sorumluluk analizi

 • EğitimOpen or Close

  - - Şirketlerin mali departmanlarına yönelik eğitim

  - - Mali mevzuatta ortaya çıkan yeni uygulamaların eğitimi

  - - Mevzuat değişikliklerinin şirketlere düzenli bildirilmesi

  - - Spesifik konularda sektör temsilcilerine yönelik eğitim

 • Transfer Fiyatlandırması Open or Close